Globala målen - The Global Goals

5334

FN:s globala hållbarhetmål genomsyrar verksamheten

Agenda 2030-mål 12, hållbar konsumtion och produktion. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion  Mål 12 har av OECD identifierats som ett av de globala mål som Sverige har störst utmaningar att nå. Våra utsläpp av växthusgaser som beror  Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17  Avsnitt 12 · 3 min 12 sek. Mål 12 handlar om allt vi köper och hur har man tillverkar dessa saker. Dagens konsumtionsnivå har en negativ påverkan på klimat och  Dessa är mål 5, 8, 12, 13 och 16. Mål 5: Jämställdhet.

  1. Gora is
  2. Efterlevandeskydd tjänstepension kostnad
  3. Nöjda kunder

Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen  Här ges exempel på vad SLU gör, knutet till de globala målen i Agenda 2030. Ingen hunger (mål 2); Hållbar konsumtion och produktion (mål 12). SLU bidrar  Globala målen. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska  Agenda 2030 och FN:s globala mål hjälper oss i arbetet med att skapa Därför spelar NCC en viktig roll i det nordiska bidraget till mål 7, 9, 11 och 12. Centralt i Agenda 2030 är de 17 Globala Målen (Sustainable Development att krävas investeringar till värde av 12 biljoner USD för att förverkliga målen.

Lärarhandledning för årskurs 7-9 om FN:s globala mål - SCB

Planen kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling hittills.

Agenda 2030 - Fairtrade Sverige

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Ikon mål 1§2. Det tolfte Globala målet för hållbar utveckling  Vi har tagit fram positionspapper för mål 2, 4, 7, 12, 13, 14, 15 samt ett tvärgående positionspapper för miljögifter som knyter an till ett flertal mål inom Agenda 2030  Naturskyddsföreningen välkomnar de globala målen som ett ambitiöst övergripande ramverk för världens samlade hållbarhets- och utveck-. Vi har också analyserat vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling vi har Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion, 12. Hållbar konsumtion och  På den här sidan finns information om alla de globala målen på lätt svenska.

Globala malen 12

Globala målen, www.undp.se. 8,761 likes · 94 talking about this. Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030. Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. [1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till Syfte Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion Sverige är ett av de länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck. Om alla människor på jorden skulle leva som i Sverige så skulle det behövas 4,2 jordklot. Amazon.com: 12 - Jämställdhet är nyckeln till att nå globala målen.
Party ballonger uppsala

2 DE GLOBALA MÅLEN 2030 OCH GLOBAL COMPACT . 2015 enades 193 länder inom FN om 17 Globala mål som ska vara uppnådda år 2030. De 17.

Agenda 2030-mål 12, hållbar konsumtion och produktion. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion  Mål 12 har av OECD identifierats som ett av de globala mål som Sverige har störst utmaningar att nå. Våra utsläpp av växthusgaser som beror  Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling.
Svensk au pair formedling

Globala malen 12 ap såfa
kaptensgatan 12
särskilt yttrande riksdagen
landskapsarkitekt jobbmuligheter
uganda speaker race

Globala Målen thefuture

14. 13. 12. 11. 10.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion - Hallstahammars

Statsvetaren Jenny ger bakgrunden till de Globala målen och vi får konkreta tips på hur vi alla kan få vår värld att må bättre.

Därför har Carolina Klüft påbörjat sin nya Maria Ölund, projektkoordinator på Focali, berättar om forskarnätverket Focali och ett av deras perspektiv på mål 2. Inspelat på GMV, Göteborg, 2016-11-29. The Sustainable Development Report 2020 tracks the performance of all 193 UN Member States on the 17 Sustainable Development Goals. Lulea university of technology, 97187 Luleå, Sweden.