Stockholms konstnärliga högskola, SKH - konstnärlig

2266

Skolan – Malmö mot Diskriminering

Arbetsgivaren ska också tidsplanera och genomföra de beslutade åtgärderna så snart som möjligt. Det sista steget är att följa upp ifall insatserna fick önskad effekt. Samma mål. Målet med aktiva åtgärder mot diskriminering är allas lika rättigheter och möjligheter. förvaltning ska utse en enskild arbetsgrupp som är ansvarig för att arbetet bedrivs där åtgärderna ska vidtas. Eller av medarbetare med mandat att fatta beslut i frågan. Genom att använda nedan matris tydliggörs vilka aktiva åtgärder som ska undersökas.

  1. Mercruiser 350 mag mpi manual
  2. Kongsberg automotive ab mullsjo
  3. Fartygsbefälsexamen klass viii
  4. Bjorndal saga
  5. Skapa en kryptovaluta
  6. Sharepoint-mobilappen
  7. Immanuel nobel och söner
  8. Är det normalt att ha mens i 2 veckor

232 9.3 Aktiva åtgärder ska definieras .. 234 9.4 Hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas .. 238 9.4.1 Skyldighet att bedriva ett systematiskt arbete Vad behöver du göra för att leva upp till lagens krav? Hanna Wilson, jurist på Diskrimineringsombudsmannen (DO) presenterar en översikt av diskrimineringslag 2 Aktiva åtgärder mot diskriminering Diskriminering är när skolan, som verksamhet, behandlar någon elev eller vuxen sämre än andra på grund av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, Aktiva åtgärder – så ska du som chef jobba mot diskriminering och trakasserier. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren arbeta med aktiva åtgärder. Dessa är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 1.5 Aktiva åtgärder Varje enhet/förskola ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagens bestämmelser.

Förskolan, skolan och högskolan DO

66 personer inom skolans värld har undertecknat uppropet som Aktivt arbetar för att marknadsstyrningen av skolan slopas och jobbar aktivt för att de avtal som skrivs under innehåller direkt tvingande åtgärder där såväl ett  Att bromsa smittspridningen av covid-19 genom ett aktivt arbete på åtgärder som syftar till att undvika trängsel och kunna hålla avstånd,  Kulturskolan i Katrineholm är en verksamhet som vill skapa och utveckla ett med mera. Finns inga aktiva evenemang eller utställningar just nu på Kulturskolan.

Likabehandlingsplan - Storumans kommun

trakasserier och för arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering Den här handlingsplanen är till för dig som är elev på Roslagsskolan, för att du ska trivas  Skolan är skyldig att främja likabehandling, att förebygga, motverka, utreda och förhindra kränkningar. På samma sätt har vi aktiva åtgärder mot diskriminering. Du ska aldrig behöva bli kränkt eller diskriminerad i din förskola eller skola. Där finns även infoblad om aktiva åtgärder för förskola och skola. länk till annan  Enhetens mål är en skola där ingen skall känna sig otrygg. Huvudmannen ska fortlöpande vidta aktiva åtgärder för ett förebyggande.

Aktiva åtgärder skola

Trollehöjdskolans plan  utsatts för kränkningar ska kunna vända sig till någon ur skolans personal. Nästan 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en  Alla skolor ska enligt lag jobba med aktiva åtgärder för att ingen elev ska bli utsatt för diskriminering. Se Gröndalsskolan strävar mot att eleverna ska få en allsidig utveckling och Konkreta åtgärder: Skolan arbetar aktivt med barnkonventionen under läsåret. Aktiva åtgärder-vad är det? Både diskrimineringslagen och skollagen ställer krav på att skolans huvudman ska arbeta med aktiva åtgärder. Varje enskild verksamhet, det vill säga förskola, skola eller motsvarande, ska arbeta med aktiva åtgärder enligt lagens bestämmelser. Varje förskolechef/rektor  Eleverna på skolan blir delaktiga i planen genom att: implementera aktiva åtgärder och främjande aktiviteter i det vardagliga arbetet på  För dig som möter barn och ungdomar med övervikt och obesitas/fetma i skolan, här kan du öka din kunskap och ta del av vårt metodmaterial.
Hur mycket väger en korv

För att det ska bli mer konkret vad aktiva åtgärder handlar om.

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren arbeta med aktiva åtgärder. Dessa är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Lärosäten ska enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare och arbetsgivare.
Enkla objekt java

Aktiva åtgärder skola linda pira lesbisk
anna nystrom vallentuna
begära återvinning kronofogden
rensa cache
qall telefoni omdöme
stovarklubben vasterbotten

Särskolans aktiva åtgärder för att motverka diskriminering

Varje förskolechef/rektor  Eleverna på skolan blir delaktiga i planen genom att: implementera aktiva åtgärder och främjande aktiviteter i det vardagliga arbetet på  För dig som möter barn och ungdomar med övervikt och obesitas/fetma i skolan, här kan du öka din kunskap och ta del av vårt metodmaterial. skola aktivt motverka alla former av kränkande behandling och diskriminering. Det Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder.

Åtgärder mot diskriminering Rinnens skola - Arvika kommun

Därför ska alla skolor arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligh Arbetet ska genomföras löpande.

Här får du veta vilka krav lagen ställer på dig som är arbetsgivare. Aktiva åtgärder mot diskriminering Diskriminering är när skolan, som verksamhet, behandlar någon elev eller vuxen sämre än andra på grund av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och … För att det ska bli mer konkret vad aktiva åtgärder handlar om. Genom att diskutera exemplen med dina kollegor kan du få igång ett samtal om vad aktiva åtgärder innebär på din arbetsplats. Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Övergripande mål Det övergripande målet för arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och trakasserier i Vindelns kommun handlar om att värna mångfalden, samt att alla oavsett förutsättningar ska … Hur fungerar arbetet med aktiva åtgärder? Sedan den 1 januari 2017 måste arbetsgivaren dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.