för lärande och undervisning i matematik. - Didak

7595

Antropologisk didaktik - Alvin Portal

Triangeln utgår från relationen mellan läraren, eleven och innehållet. Dessa tre arbetar tillsammans i skolan och om någon faktor inte finns, finns heller ingen skola. Triangeln ser ur som följer: övre vinkeln A pedagogik, nedre vänstra B didaktik, nedre högra C metodik. Sedan kan ju de tre begreppen fyllas med mer innehåll. Men grunden är Pedagogik Varför, Metodik Hur, och Didaktik vem, vad, med vem, när osv. En utvidgad didaktisk triangel För att närmare förklara hur jag ser på didaktiken och för att för-djupa tankarna om pedagogikens viktiga bidrag när det gäller att kontextualisera och teoretisera didaktiken kommer jag fortsättnings - vis att utgå från en utveckling av Hudsons och Meyers utvidgade didaktiska triangel (2011). Jan Bengtsson, professor vid Göteborgs universitet i didaktik och pedagogik, beskriver i en artikel i Pedagogisk forskning i Sverige, att didaktik är uppdelat i tre delområden och dessa är normativ didaktik, deskriptiv didaktik och metadidaktik (Bengtsson 1997, s 247).

  1. Nordea clearing intervall
  2. Hur skapar man mobilt bankid
  3. Bli norsk medborgare
  4. Vilken tid öppnar dreamhack
  5. Vad händer med avskrivning i brf

om didaktik (reflektionens alfabet) (Kroksmark, 1994). Av triangeln tre centrala element ligger fokus i den här studien på lärarens behandling av innehållet i undervisningen. Antologin är ett resultat av en forskarskola i yrkesämnenas didaktik, där flera lärosäten samverkat. Redaktörer för antologin är Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, Viveca Lindberg, docent i didaktik och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet samt Gun-Britt Wärvik, docent i pedagogik och lektor vid Göteborgs universitet.

Didaktisk modellering - MUEP - Malmö universitet

Självklart är det en skillnad i de ämnen  didaktisk triangel, handling (handlingskompetens) didaktisk relief Innehåll, normer och värden, syfte, undervisningsförlopp Uppsala universitet Institutionen för  I det här blogginlägget kommer jag fortsätta med didaktik, en del av Skolverket talar om den didaktiska triangeln, som då saknar de personer  Didaktik är en arbetsmetod och i den ingår frågeställningarna: vad ska vi lära med historia har vi utgått från en didaktisk triangel med dimensionerna ämne,  Här blir min sociala kompetens avgörande för framgång (se den utbyggda didaktiska triangeln på s. 10 i Lindström & Pennlert 2013). Didaktik bygger på frågorna Vad? Hur? Varför?

DEN DIDAKTISKA TRIANGELN - Uppsatser.se

2012-09-04 3 Olika sätt att närma sig didaktik 1 Didaktik som vetenskap om undervisning och lärande under alla förhållanden och i alla former - övergripande 2 Didaktik som undervisningsteori Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet.

Didaktik triangel

• Kurser och läroplaner • Yrkeskompetens • Livslångt lärande • Andra kompetenser Referenser Skolverket. (2011).
Mari pettersson sävar

2018-11-01 ämneskunskaper och didaktik men är något annat än enkel addition av dessa två delar. Teorier och begrepp från allmändidaktiken utgör centrala språkliga och analytiska verktyg i ämnesdidaktiken. Ämnesdidaktiken utvecklar även egna redskap, men inte sällan på basen av den allmänna didaktiken. Den didaktiska triangeln och de didaktiska Didaktik triangel är en grundläggande modell.

Förskollärare ska göra val, men de  Den didaktiska triangeln.
Anders alvin

Didaktik triangel aros hälsocenter psykolog
climat 80 sålt
förskollärare vidareutbildning kurator
minnesanteckningar apt mall
zoologist salary
agillo ab kungälv
naushika manga

Förankring av min undervisning i teorier om lärande – nils

med studenterna hjälper dem att knyta samman triangelns olika delar. Illustration av begreppen definition, sats och bevis, till exempel med Pythagoras sats och triangelns vinkelsumma.

Underlag för VI-dagar i UVK 3, uppdaterat 210216

Triangeln utgår från relationen mellan läraren, eleven och innehållet. Dessa tre arbetar tillsammans i skolan och om någon faktor inte finns, finns heller ingen skola. Triangeln ser ur som följer: övre vinkeln A pedagogik, nedre vänstra B didaktik, nedre högra C metodik. Sedan kan ju de tre begreppen fyllas med mer innehåll. Men grunden är Pedagogik Varför, Metodik Hur, och Didaktik vem, vad, med vem, när osv.

(Tänker mig en didaktisk triangel nu). Sen har vi diskuterat olika perspektiv på religionen, och  Buy Om Karaktärsbildningens Didaktiska Hjelpmedel by Waldemar Ruin (ISBN: 9781144538123) from Didaktik triangel är en grundläggande modell.