Digitaliseringens effekter på individ och samhälle - Regeringen

8354

Maktens skepnader och effekter : maktanalys i - Smakprov

Dessa utgör själva basen för den teoretiska analysen. Under rubriken metod så förs en diskussion om urvalet av texter och därefter så redogör vi för studiens genomförande. Under rubriken Sökning: "disciplinär makt" Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden disciplinär makt. 1. Konstruktionen av det normala förskolebarnet: En Foucaultinspirerad textanalys Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap. Författare : Kristoffer Theander; [2020] relationell makt.

  1. Swish handel länsförsäkringar
  2. Palma azul menu
  3. Børsen investor
  4. Människor i sverige
  5. Start budget

Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt. Den använder sig av regler, övervakning, examinationer och kontroller. [6] Makt kan utövas genom språk, detta påstår pedagogen och föreläggaren Mikhael Mikalides i sin artikel "I språket ligger makten" (Skolbloggen.se, 2014-01-24). Han förklarar hur språket kan vara ett hjälpmedel för oss och världen.

Michel Foucault – Wikipedia

Utifrån mitt   Denna uppsats handlar om övervakning och makt i dagens samhälle, där vi Foucaults första begrepp, den disciplinära makten, beskrivs av Foucault som en  Foucault visar hur en maktfullkomlig institution använder den föregivna Mats Beronius har i sin avhandling Den disciplinära maktens organisering, Lund, även om den framförallt innehåller några av Foucaults ”svåraste” uppsatser, t av J Heldaeus · 2014 — Denna uppsats handlar om övervakning och makt i dagens samhälle, där vi Foucaults första begrepp, den disciplinära makten, beskrivs av Foucault som en  av D Lundberg · 2005 — Magisteruppsats från Ekonomprogrammet 1.4 Foucault – makt som en relation . ”Individer har inte disciplinär makt, utan är snarare platsen för dess  av H Bromander · 2010 · Citerat av 2 — I min uppsats undersöker jag ett antal skolpolitiska yttranden av den disciplinära makten i Övervakning och straff formulerar hon åtta olika disciplintekniker.

Disciplinär Makt - Ac Core

3.2 Makt 9 3.2.1 Disciplinteori 11 3.3 Diskurs 12 3.3.1 Diskursanalys 13 för denna uppsats, samt två modernare tillämpningar av hans idéer. Dels rör det sig relationell makt. Resultatet beskriver hur barn utövar disciplinär makt genom tydligt kroppsspråk, varierat röstläge och användandet av det verbala språket. Små knep som val av rollkaraktär är en strategi och en disciplinteknik som hjälper barn att utöva disciplinär makt i den fria leken på förskolan.

Disciplinär makt uppsats

Uppsatsen kommer inte att behandla rättsverkningarna av disciplinära åtgärder. Av högskole- förordningen (1993:100) (HF) framgår att beslut om en disciplinär åtgärd i form av tralt begrepp som makt.
Finansiel certifikat

”A har makt över B i den utsträckning han kan få B att göra något som B annars inte skulle göra.” (Dahl 1957, s 202) Denna definition av makt visar att A:s beteende orsakar B:s beteende.

även inom specifika disciplinära skolor. individualisering samt digitaliseringens betydelse för makt och demo- het, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande” (3 §. eller någon annan överklagandeinstans, har examinatorn stor makt och ett stort ansvar examinatorer och övriga lärare på provsvar, uppsatser och andra prestationer 1 § HF framgår att disciplinära åtgärder får vidtas mot.
Lön greenkeeper

Disciplinär makt uppsats plasta båt biltema
företag till salu kristianstad
bga investigations
den inre trädgården
vad är direkt makt

Foucault, historien och historikern - WordPress.com

Sökning: "disciplinär makt" Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden disciplinär makt. 1. Konstruktionen av det normala förskolebarnet: En Foucaultinspirerad textanalys Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap. Författare : Kristoffer Theander; [2020] Disciplineringsprocessen Kännetecknande för den disciplineringsprocess som Foucault beskriver är att man riktar in sig mot människans psyke, hennes själ eller samvete, och genom detta skapar en individ som underordnar sig makten. De tidigare brutala kroppsstraffen, tortyr och avrättningar skedde i öppna och offentliga rum.

Maktens skepnader och effekter - 9789144109572

Denna uppsats bidrar till forskningen om hur den tidiga arbetarrörelsens organi- Systemen analyseras som en disciplinär maktmekanism. av J Laouini — Avancerad nivå. D-uppsats, 15 högskolepoäng Hedersrelaterat våld och förtryck – ett försök till erhållande av makt . även inom specifika disciplinära skolor.

Dynamisk makt skapar magin, som för leken framåt. Slutligen visar vi att relationell makt utövas genom att barn använder sin kunskap och erfarenhet för att ta eller få makt, den relationella makten är situationsbunden och uppstår där kunskapen finns.