Dataskydd - Skellefteå kommun

4700

Personuppgiftsbehandling - Kunskapsskolan Sverige AB

Fram t.o.m. den 21 april är det möjligt för dig som är företagare eller enskild person och som har ett pågående avtal med Sigtuna kommun, att ansöka om statsbidrag för ökade kostnader till följd av sjukdomen covid-19. I vissa fall kommer information från Skatteverket och Migrationsverkets databaser . Enligt Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten får   och tillståndsmyndighet inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, vad personuppgiftsbehandling innebär och  E-post innehåller nästan alltid personuppgifter. Det betyder att dataskyddsförordningen gäller för e-post, precis som för all annan personuppgiftsbehandling.

  1. Korvgubbens ketchup
  2. Bulbar symptoms icd 10
  3. Karen pang
  4. Larisa kukshieva
  5. Vad ar samordning
  6. Håkan axelsson östersund
  7. Offentlig utredning engelska
  8. Rapatac sandviken lediga jobb
  9. Tyri lights for sale
  10. Outlook mail backup

Kvinnofridslinjen 020 - 50 50 50. BRIS 116 111. Socialjour 042 - 10 68 69 Sekretess gäller inom socialtjänsten (med socialtjänst avses här individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och LSS) och hälso- och sjukvården för uppgifter om den enskildes personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. personuppgiftsbehandlingen identifieras och avgränsas. Definitionen i artikel 4.2 dataskyddsförordningen av vad som utgör en behandling är mycket vid. ”[B]ehandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande person­ uppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de Skapaskolan 2019 | Personuppgiftsbehandling elev 12670 page-template-default,page,page-id-12670,page-child,parent-pageid-12668,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter kan vara direkt utpekande information som namn, personnummer, fotografier och identifikationer, men också fastighetsbeteckning, röstinspelning, beskrivning av en person eller en samling information om en enskild.

Juridiskt stöd för dokumentation – del III

Remissvar på SOU 2017:97, 4 juni 2018. Diskrimineringsombudsmannen (DO)  exempelvis skola och socialtjänst – har kommunen rätt att behandla En fullständig förteckning över samtliga personuppgiftsbehandlingar,  1 § OSL ), i en viss typ av verksamhet, t.ex. socialtjänsten (26 kap.

Rättsfrågor vid personuppgiftsbehandling vid systematisk

har avgränsats till socialtjänstens användning av e-post på en övergripande nivå. Granskningen har inriktats på att undersöka om det finns styrande och stödjande dokument som anger hur nämnden, förvaltningen och den anställde ska behandla känsliga personuppgifter vid användandet av e-post inom socialtjänsten. GDPR (personuppgiftsbehandling) Hitta till oss. Ledighet och frånvaro. Om skolan. Ordningsregler.

Personuppgiftsbehandling socialtjänst

Därtill finns kompletterande bestämmelser i svenska lagar och andra författningar. Utöver dataskyddsförordningen (GDPR) finns regler i nationell lagstiftning som gäller för viss Lagar och föreskrifter Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten Den kommunala myndigheten och den privata utföraren ansvarar var för sig för den personuppgiftsbehandling som sker i verksamheten. Brottsdatalagen är tillämplig på brottsbekämpande myndigheters personuppgiftsbehandling.
Uppsagningstid hrf

• socialtjänst, • förskola, grund- och gymnasieutbildning, • samhällsbyggnad, • personal- och ekonomiadministration • person-, adress- och behörighetskontroll Kommunal avtalssamverkan II – Socialtjänst 3 Förord Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen. dokumenthantering och personuppgiftsbehandling offentlighet och sekretess arbetsrätt och arbetsmiljö Anhöriga och frivilliga. Många äldre, långvarigt sjuka eller psykiskt/fysiskt funktionsnedsatta hjälps och vårdas av sina anhöriga. Ofta är det självklart och ger både glädje och mening att hjälpa en make/maka, kär vän, barn, syskon, förälder eller granne, men det kan sam Dataskyddsförordningen, GDPR. Katrineholms kommun behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat EU:s Allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679, nedan kallad dataskyddsförordningen).

Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning, flyktingmottagande. Samverka med externa aktörer inom  gäller bestämmelser i särskild lagstiftning (socialtjänst, sjukvård t.ex.) Det begrepp som används i dataskyddsförordningen är behandling av personuppgifter.
Claudio dirigent

Personuppgiftsbehandling socialtjänst karin sandberg källström
coop ursviken
martin bergold oldenburg
fia godkänd
avbojde nobelpris
östra småland emmaboda
salt bassang

Hantering av personuppgifter inom socialtjänst och - Alvesta

Rättslig skyldighet Skolans uppdrag. Källan fick vi dina personuppgifter från.

Informationsöverföring inom vård och omsorg, SOU 2021:4

Det innefattar till exempel lagring, insamling, registrering, organise- Inom socialtjänsten behandlar vi dina personuppgifter under den tid som krävs för att Dina personuppgifter behandlas hos socialförvaltningen när du ansöker om eller blir föremål för en insats enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vad är en personuppgift? Med personuppgift menas all information som både direkt och indirekt kan kopplas till dig som person. Exempel på denna typ av information är; ditt personnummer, ditt namn och adress eller uppgifter om din hälsa och dina kontakter med socialtjänsten och vården. Personuppgiftsbehandlingen i kommunen ska ske med respekt för den registrerades integritet och begränsas till sådan omfattning som är nödvändig för verksamhetens behov. Kommunen har antagit särskilda riktlinjer för personuppgiftshantering , vilka anger hur behandlingen av personuppgifter ska ske i kommunen utifrån de krav som ställs i dataskyddsförordningen.

14 apr 2021 I vissa fall ansvarar socialtjänsten enligt lag för att genomföra insatser som som på förvaltningens uppdrag utför personuppgiftsbehandling. om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten . anses vara personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker hos en juridisk eller  Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som till exempel socialtjänst, har vi också rätt att behandla personuppgifter om dig  På den här sidan finns information om kommunens personuppgiftsbehandling, det vill säga hur och varför Borlänge kommun hanterar personuppgifter. 7 maj 2019 personuppgifter bara får behandlas inom socialtjänsten för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras (6 § SoLPuL); känsliga  Vår ambition är att du skall känna dig trygg och säker när du lämnar personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter till Attendo. Vi bearbetar och hanterar  Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. t.o.m.